Award and Recognition

We were awarded and recognized by A.I Global Media Ltd in UK, as Best Finnish Insurance Brokerage.

The Strongest in Finland Platinum 2007-2016

Suomen Vahvimmat

Brokerslink's video, click and see more!

See video!

Yrityksen oikeusturvakuutus tärkeä riskienhallinnalle

IIZI Firstbrokers Oy:n, Suomen vanhimman vakuutusmeklariyrityksen, toimitusjohtajan Jaava Myllyniemen, joka on Suomen ensimmäinen vakuutusmeklari ja palvellut yli 2000 yritystä uransa aikana, muotoillut yritysten riskienhallintaa lähes 30 vuotta, haastattelu H-Hetki –lehden painoksessa 2/2013 ja/tai digilehti H-Hetki 1/2014 antaa erinomaisen syventävän kuvan yrityksen oikeusturvavakuutuksen merkityksestä yrityksen riskienhallinnalle.Usein yrityksen alkutaipaleella oikeusturvavakuutus jätetään vakuutusturvasta pois sen hintavuuden takia, koska kuitenkin jo lakisääteiset vakuutukset, tuotekehitys tai myyntiponnistelut aiheuttavat suuria taloudellisia kustannuksia yritykselle. 

Kuitenkin riskeihin tulisi varautua hyvissä ajoin etukäteen, koska silloin myös säästetään aikaa ja rahaa vahinkotapahtuman satuttua. Lisäksi oikeusturvavakuutuksessa on keskeinen rajoitusehto, että vakuutuksen on oltava ollut voimassa kaksi vuotta ennen kuin se korvaa vakuutusehtojen mukaisia välttämättömiä ja kohtuullisia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja ja niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, tulee olla syntynyt vakuutusturvan voimassaoloaikana. Jälkikäteen otettuna oikeusturvavakuutuksen turvaa ei ole.

Oikeusturvavakuutus on yleensä erillinen osa yrityksen vastuuvakuutusturvaa, mutta se voi nykyään myös sisältyä useisiin vastuuvakuutuslajeihin automaattisesti. Yrityksen kannattaa aina mitoittaa oikeusturvakuutuksen limiitti riittäväksi sekä voimassaoloalue yrityksen toiminnan tarpeen mukaan. Lisäksi olisi hyvä tarkastaa, että vastapuolen oikeudenkäyntikulut sisältyvät oikeusturvaan, koska vanhoissa vakuutuksissa niitä ei ole huomioitu. 

Rajoituksia on lukuisia, jotka vakuutusmeklarin tehtävä on selvittää asiakkaalle ja jotka yleensä jäävät vakuutusyhtiöltä kertomatta. Tärkeää on vuosittain lukea vakuutusyhtiön ”keskeiset muutokset vakuutusturvaan”, koska siellä on yleensä lisää rajoituksia vakuutusturvaan. Vakuutusyhtiöt myös nykyisin tarkastelevat erilaisia riitoja ja niiden syntymekanismeja ja niiden kustannuksia, jotka nostavat vakuutusturvan kustannuksia.

Yrityksen kannattaa neuvotella asianajajan kanssa oikeusturvan käytöstä ja kustannuksista, joita oikeusturvavakuutus korvaa, niin välttyy yllätyksiltä.

Koko artikkeli luettavissa digilehti H-Hetki 1/2014 (28.5.2014 teksti): http://www.heikkilaco.fi/digilehti/2014-1/files/assets/basic-html/page8.html

25 Years in the Business!

Our warm thanks to all our Clients, Network Partners, and Carriers for the support!