Riskienhallinnan asiantuntija, joka välittää asiakkaastaan

IIZI Firstbrokers huolehtii asiakasyritystensä vakuutusasioista alusta loppuun ja on aina asiakkaansa puolella. Olemme neuvonantaja riski- ja vakuutusasioissa. Asiakkaidemme ei tarvitse käyttää aikaansa vakuutuksiin, sillä hoidamme tarvittaessa vakuutuspostit ja tarkistamme vakuutuslaskut. Jokaiselle asiakkaallemme laadimme yksilölliset, tarpeiden mukaiset vakuutusratkaisut.

Meklari kilpailuttaa tarvittavat vakuutukset, laatii tarjousten perusteella puolueettoman hinta- ja ehtovertailun. Meklari saattaa voimaan asiakkaan valitseman vakuutusratkaisun. Vakuutusmeklari huolehtii vakuutusten ylläpidosta ja ajantasaisesta vakuutusturvasta sekä toimii korvaustilanteissa asiakkaansa apuna. Asiakkaan ja vakuutusmeklarin kesken laaditaan aina toimeksiantosopimus, jossa määritellään vakuutusmeklarin tehtävät ja palkkio.